Selecteer een pagina

Aanbod

eCare-zorgt beschikt over meerdere woonvormen waarbij de begeleider 24 uur aanwezig is. De woonbegeleiders zijn 24 uur per dag bereikbaar.
De cliënten wonen alleen of met maximaal twee cliënten in onze woonvoorzieningen.

Vanuit de huisvesting start de begeleiding en wordt er samen met de cliënt binnen zes weken een begeleidingsplan opgesteld. Zelfredzaamheid is het uitgangspunt, dit zal dan ook aan bod komen in het begeleidingsplan. Alle veranderingen zullen in samenspraak aangepast en uitgevoerd worden.

eCare-zorgt werkt nauw samen met de instanties die ook betrokken zijn bij de begeleiding van onze cliënten.

– Mentoren/voogden
– Bewindvoerders
– Gedragswetenschapper
– Huisartsen
– Tandartsen
– Psychologen en psychiaters
– Pedagogen

eCare-zorgt zet zich in voor cliënten die zorg krijgen vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). In overleg met de cliënt gaan we de zorgovereenkomst aan in de vorm van ‘zorg in Natura’ (Zin) of in de vorm van Persoonsgebonden Budget (Pgb)

De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De Wlz wordt ingezet voor begeleiding bij cliënten die langdurige zorg behoeven. De Wlz indicatie wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  eCare-zorgt kan ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Het zorgprofiel passend bij de situatie van de cliënt wordt toegewezen. Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

 

Snel navigeren 

Over ons

Ons aanbod

Contact 

Privacyverklaring

Contact

Adres: Kannenburg 431
7423 AD Deventer

Telefoon: +31 640913694

Email: info@ecare-zorgt.nl

© eCare-Zorgt 2021. Design door Innovo Media